BG EN

NOLITA

Сашо Стоицов

04 - 30.07.2012

Изложбата се състои от живописни творби, изработени със шаблон и акрилни бои и принтове на фотографии с теми от личния ми живот. Идеята е пространството на галерията да се превърне в разгъната външна стена, на която са монтирани различни по съдържание творби (от напълно формалистични до разказвателни), но създадени по едно и също време. 

Творбите в изложбата са обединени от мястото на създаването им, NOLITA. Това е малък район в Манхатан със собствена локална бързо меняща се култура. Периода обхваща последните шест месеца.