BG EN

ЗОНА НА НАПРЕЖЕНИЕ

Мария Златанова

07 -20.06.2012

 Това е цикъл от работи, правени през последните десет години.

А последните от тях ще видите в галерия “Аросита”. Динамиката в структурите, физичните закони, които въздействат върху телата, като разширяване, свиване, усукване, съпротивление и различните начини на движение в пространството ... са в синхрон с експресивно въздействащите живописни слоеве.  Силата и динамиката на живописта е  съ- поставима на силата и динамиката във физиката, затова те могат да бъдат адекватно илюстрирани и  фантазно допълнени от индивидуалният поглед на една единица ... един човек, една мисъл, насочени далеч навътре и навън.  Дали това са изненадващите черни дупки в пейзажа или в тайнствените дълбини на човешката фигура, редуващи се с квантовия скок на различните видими форми или това е чистата абстрактна структура, извършваща сложно и мистично брауново движение и постепенно стигаща до една цялост и завършеност, която предлага кавалетната плоскост – всичко това е въпрос на избор, изборът на единицата, какъвто е и следващия избор – изборът на изразните средства. На хартия, платно или вградена в смола, целта е една – динамиката в ЗОНАТА НА НАПРЕЖЕНИЕ.

                                                                               Мария Златанова