BG EN

Отговори

Николай Петков

3-17.01.2012

Има хора, които търсят отговори в съвременното изкуство. Като социално ангажиран художник, загрижен за публичните потребности, се постарах да предложа някои тук. Изложбата включва 25 акварела с размери между 23 и 50см от 2010-11г., назовани Работа А – D,  Двойка, Ос А – B, Чеиз А Е, Юниън Скуер А – B, Скучни цветове А – C, Напред А – B,  Възпитание на чувствата, Отговори А – B, Три гълъба гледащи в една посока, Ръчна направа А – B