BG EN

диалози

Пенка Гайдарова

3 -15 юни

Мистика, поезия, натура, реалност, традиция, среща в диалог... Всичко това Пенка Гайдарова виртуозно споява в силно въздействащи картини, една необятна вселена от преживявани образи...

Изложба колкото мистична, толкова и реалистична, в която всеки може да намери своя реплика.

Десислава Христова


Вдъхновила и вградена в картините ми от предстоящата изложба : 

Поезията на Жанет Михова - монументална, графична и с богати полутонове изграждаща дълбоки и проникновени образи. Изключително психологични като разработка, изпълнени с искрени човешки преживявания. Събрали в себе си и обобщили невероятни и запомнящи се, оставящи дълбока следа в сърцето символи.

Пенка Гайдарова