BG EN
Мира Янкова

Трите петминутни видеа на Мира Янкова, правени специално за нейната изложба в галерия „Аросита” заслужават не просто да бъдат „гледани” като поредното видео, а да бъдат видени с онази съсредоточеност на възприятието, която е необходима при разгадаването на визуалния ребус, който често поставя пред нас съвременното мултимедийно изкуство. В тях авторът умишлено се разполага в жанровите традиции на видеоарта – движението и звукът присъстват концептуално пречупени чрез търсената статика на образа и композицията. Поради това тези видеотворби сякаш стоят по-близо до класическото произведение на „изобразителните” изкуства, отколкото до характерната за филма динамика. Естетиката на кадъра е съзерцателна, мислена в една скрита постъпателност на действието, например както в едновременното скриване и откриване на женското тяло във видеото FoxTrap.

Свилен Стефанов