BG EN

Бодлива деликатност

Камен Старчев

Художникът Камен Старчев от няколко години експериментира в областта на графиката. Неговите композиции обаче се отличават с това, че нямат нищо общо с класическите графични технологии, а са изцяло компютърно генерирани. Сравнението вероятно възниква, тъй като, гледани отдалеч, творбите имат по-скоро класически вид, който може да се открие в подхода към извеждане на формата и в начина на поднасяне. За това допринася и тиражът от един-единствен отпечатък, което безспорно увеличава тяхната стойност.

За да създаде своите композиции, Камен Старчев използва възможностите на векторна графична програма, позволяваща му да се отдаде на своеобразна „интелектуална игра”, композирайки свободно форми и щрихи. В това отношение графичните компютърни програми улесняват максимално творческия процес в областта на графиката, преодолявайки дългата и сложна работа на класическия график.

Колкото и да е клиширано като заключение, в случая съвсем оправдано може да се каже, че художникът е успял да създаде свой свят от образи. Този свят е преобладаващо абстрактно-геометричен, в черно-бяло, с отделни елементи, оцветени в синьо, жълто и виолетово. Работите носят заглавия, като „Убежище”, „Нова земя”, „Реквием”, „Лимон”, „Мистерия с парцал”, „Сън”... Всеки детайл в тях изглежда внимателно премислен, а като цяло композициите са минималистично изведени. Този минимализъм е близък до изображенията в китайското или японското графично изкуство, в което всичко е много деликатно и добре балансирано. При Камен Старчев, обаче, забелязваме контрастното съчетание между обли и остри форми и именно в тази „бодлива деликатност” се крие неповторимото излъчване на неговите произведения.

Светла Петкова