BG EN

Горчиво с цвят на мед

Десислава Денева - (живопис)

11 - 19 май 2010 г.

Медта с латинското наименование “coprum” е самороден метал, който древните народи ковели в студено състояние и почитали като земен символ на топлината и светлината. В древен Китай младоженците получавали пробити монети от „тун” (чиста мед), за да останат завинаги заедно, защото думата „тун” означавала и „заедно”, а съгласно античната традиция, медната епоха е свързващо звено между миналото и настоящето.

Знаците на времето, застинали в метала, са провокация за мен. Използвам символите като ключ, позволяващ ми да разбера и опозная осезаемото. Впрочем „осезаемостта” е също символично понятие, описващо желанието ни да се докоснем до видяното. Знакът е „смислоносител” на нещо, което излиза извън своята банална форма. Прабългарските руни символизират представата за Всемира. Например IYI , т.е. „световно дърво” обозначава посоките „Нагоре - небе”, „Надолу - земя”, родова, културна принадлежност и има сакрална същност.

Но сега нарастващата абстрактност и рационализиране на мисловния свят унищожават уникалността. Объркани в лавината от образи - клишета, ние реагирамe като търсим своите понятия, своя прочит. Изразителността и образността на старите интуитивни структури отстъпват място на новия „образен” език. През моето „дълго пътуване” се лутах нагоре, надолу и в различни посоки, криволичех през мисли и усещания, търсеща своя изказ, и смея да ви уверя, че пътуването си струваше.

Десислава Денева