BG EN


Градът X 10

Изложба на студенти от ІV - ти курс бакалавърска степен специалност "Текстил"

Водещи преподаватели - професор Анна Бояджиева и доцент Асадур Маркаров

24.03 / 04. 04. 2010

Съвместния проект на специалност "Текстил" и галерия "Аросита" - ГРАДЪТ ПО 10 е изложба на работи тясно свързани с интериора в "нашия" дом, в случая гладката постелъчна тъкан пречупен през погледа и уменията на едни млади и талантливи хора. За изработването на тъканите е използвана класическа килимарска техника, която е с вековни традиции в българското тъкачно изкуство. 10 мнениия, 10 работи или всичко по 10. Градът е...? Градът е всички нас. Градът е чаша бира. Градът е...”трябва да пия още две бири и ще ти кажа.” Градът е „Аксаков” 10. Градът е бонболандия. Градът е швейцарско сирене. Градът е... „още не съм го измислила” Градът е...”аз не участвам” Градът е сумнамбул. Градът е Ад. Градът е кутийки от хора. Градът е среща с приятели. Градът е скука. Градът е динамика. Градът е сив, София е сива. Градът е ужас и мърсотия. Градът е...”почакай, не мога”

Участници: Анна Маташева, Елена Шемтова, Ива Кръчмарска, Мария Ганева, Ралица Иванова Любомира Нейчева, Светломира Минкова, Сирма Цакова, Славена Савова, Станислава Маркова