BG EN

Десислава Христова
“Отвътре или отвън?
- естетика на разпада”
графика

20.11 / 04.12.2008 г.

Идеята за тази изложба се оформя няколко години, през които наблюдавах и документирах със смесени чувства строителните отпадъци навсякъде около нас. Разпадащият се бетон, символ на съвременния прогрес, предизвиква у мен противоречиви асоциации. Настоящата изложба е опит да си отговоря на въпроса, който винаги си задавам, съзерцавайки гледките на строителна разруха: “Откъде започва разпада - отвътре или отвън? Дали вътрешната арматура поддава първа или за разпада е отговорно външното “здраво” синтетично лустро?”. От друга страна изкривените ръждясали железа и падащи парчета бетон за мен са много естетични и вдъхновяващи. В разпада откривам съзидателната сила на изграждането – за да се създаде нещо, трябва да се разпадне друго нещо.

Експозицията е създадена специално за пространството на Галерия Аросита. Десислава Христова е завършила НХА през 1994 г., специалност Графика в курса на Стоян Стоянов. През 1995 става член на СБХ, специалност Графика. През 2008 г. получава научна и образователна степен “Доктор” в специалност Графика, НХА, с научен ръководител проф. Здравко Стоянов.

От 1993 г. участва в множество престижни графични форуми у нас и в чужбина /Испания, Япония, Македония, Полша, Швеция и др./ Изложбата “Отвътре или отвън” в галерия Аросита е нейната първа самостоятелна изложба.