BG EN

ВАСКО СЛАВКОВ
& ТЕОДОР ЛИХО
“SYNTHETIC & DINAMIC
Landscape”

03 – 30 2008 г.

За СИНТЕТИЧНИЯ пейзаж:

Живопис
Пейзажа за мен не е реалистичното изображение, което сме свикнали да свързваме с това название. Преминал съм през почти всички форми за пресъздаване на природни пространствени търсения като с последните си картини от серията “Синтетичен пейзаж”, развивам концепцията си за синтезирането му до графичен знак – лого. Във всяка картина разработвам различно графично решение ползвайки като формат на работите си основните геометрични елементи - кръг или квадрат. С тях изграждам композиционнен образ изцяло с правилни линии или кръгове в стремежа си да създам нова опростена визуална хармония. Цветът ползвам също като графичен елемент. Картините са изработени с креда като материал за бялото и релефа, а с графитна паста за черното.

Васко Славков


За ДИНАМИЧНИЯ пейзаж:

Фотопис (34' / 43 км) Брюскел >>> Aнтверпен

МАТЕРИAлният носител: Серия дигитални фотографии, създавани близо месец по време на регулярни пътувания…

Принт върху метал / хартия.
Категорията ВРЕМЕ: преминава неизбежно от динамиката на ежедневните разгзвори, през разписанието на влака и дългата експонация на снимане, «зарежда» част от заглавието на тази изложба, намигa към основен философски въпрос…

ОПИТ ЗА ВГЛЕЖДАНЕ В един пейзаж – жизнена среда с ескалираща динамика, помела до абстрактност конкретиката на детайла, превърнал моментната eмоция във фетиш или опиянение от «ХАЙКОто» на мига …

СПОДЕЛЯНЕТО / ИНСПИРАЦИЯТА:

с благодарност към Васко Славков и за двете през последните 15 години… с благодарност към моите колеги от «гнездото», които не дръпнаха ръчната спирачка… с надежда към нашите млади колеги, за ДИНАМИКАТА в техния пейзаж…

Теди Лихо