BG EN

НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ...SH

...SH е окончание на множество думи в английския език, които имат по няколко значения. Други думи с различни окончания имат също по няколко значения, но ...SH като че ли притежава постоянен знак за запомняне.

При всяко изговаряне на дума с окончание -SH мигновенно се появява лице, дори няколко. Опитайте!

Ако не се получава, не се притеснявайте. Вие нямате никаква вина. Това е експеримент в първо лице единствено число и се изпълнява в сегашно историческо време. Когато се изчерпят всички думи с окончание -SH, диференцирано преминаваме към думи с окончание -ORY или -ORRY например. Ефектът, разбира се, няма да е същият, тъй като ...SH е знак за смирение, тишина, повик, равновесие и лицата, които се появяват, са кохерентни или обратно пропорционални на тежкия хоризонт (делителната линия) между червеното и черното като израз на конфликт.

Искам спокойно да заявя, че всички лица и събития в изложбата са случайни и авторът не носи никаква морална, политическа, социална и спортна отговорност за тяхното „припознаване” и „разчитане” от страна на зрителите.

Ще си позволя да цитирам думите на mr. Posh, които намирам за изключително правдиви: „Субективната истина е два пъти по-оздравителна от обективната”.

Красимир Добрев